SOCIAL MEDIA

25 mei 2018 treedt de AVG in werking, maar wat betekent dat nu precies?


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. De AVG regelt dus de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Hoe Wendy’s Dance Company dit heeft geregeld vindt je hier.


Het Portretrecht


Wordt je gefotografeerd (geportretteerd), dan heb je in sommige gevallen het recht om je te verzetten tegen de publicatie van de foto. Deze wet maakt onderscheid tussen twee situaties:


Portret in opdrecht
is het portret in opdracht gemaakt? Dan mag de foto alleen worden gebruikt met toestemming van de afgebeelde persoon. Oók als je zelf de maker van de foto bent.


Portret zonder opdracht
Is het portret niet in opdracht gemaakt? Dan mag de foto in principe vrij gepubliceerd worden. Behalve als de afgebeelde persoon een “redelijk belang’ heeft om zich tegen publicatie te verzetten. Vaak is het een privacybelang, bijvoorbeeld wanneer je als verliefd stelletje bent afgebeeld, maar niet meer samen bent. Ook kan het gaan om een financieel belang; wanneer de maker geld verdient met je portret.


Tijdens de wedstrijden en shows van WDC worden vanuit de zaal en achter de coulissen foto’s gemaakt maar ook tijdens de lessen bij WDC zelf. Deze foto’s worden via Facebook en deze website elk jaar gratis ter beschikking gesteld door WDC als leuk aandenken. WDC beroept zich op het portretrecht zonder opdracht en het verspreiden van de foto’s hebben enkel tot doel u een leuke herinnering te bezorgen.


Mocht u naar aanleiding van bovenstaande toch nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming van WDC via e-mail.Welkom Groepen Docenten Informatie Zaalverhuur & Kinderfeestjes Foto & Video Sponsors & Partners